Drugo javno nadmetanje za sezonsku prodaju voća, povrća i lubenica na javnim površinama

Javno komunalno preduzeće “Subotičke pijace” raspisalo je Oglas o javnom nadmetanju slobodnih javnih površina po mesnim zajednicama na teritoriji Grada Subotice, za sezonsku prodaju voća, povrća i lubenica.

Licitacija će se održati 27. maja sa početkom u 11:00 časova u prostorijama preduzeća, Đure Đakovića 23. Pravo učešća imaju lica registrovana kod Agencije za privredne registre, kao i lica koja imaju potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstva. Ugovori o zakupu izlicitiranih javnih površina potpisivaće se na period od period od 3 ili 5 meseci, počev od 01. juna.

Učesnici koji na javnom nadmetanju ponude najveći iznos za korišćenje javne površine, imaju obavezu da ukupan iznos za kompletan period zakupa umanjen za iznos uplaćenog depozita, uplate na račun ili na blagajni JKP “Subotičke pijace” najkasnije do pomenutog datuma.

Za učešće na javnom nadmetanju potrebno je sa sobom poneti izvod iz Registra preduzetnika, odnosno Potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva, očitanu kopiju saobraćajne dozvole za vozilo sa kog će se obavljati prodaja, ličnu kartu lica koje će učestovati u nadmetanju ili punomoć za nadmetanje za lice koje je odsutno. Zainteresovana lica se za predmetne lokacije mogu interesovati u službenim prostorijama preduzeća svakog radnog dana od 08:00 do 12:00 časova do 26. maja.