„Bilo je –sada je nema – i biće radničke borbe“

 Udruženje Solidarnost, Komunisti Subotice i Udruženje Centar Tito organizovali su za 1. maj performans sa temom “Bilo je –sada je nema – i biće radničke borbe“.

 Ne  smemo zaboraviti 1. maj. Znamo šta se desilo u Čikagu a da ne govorimo o tome da radnici i danas umiru na radnim mestima naročito na gradilištima, rekao je Mikloš Olajoš Nađ dodajući da je mnogo radnika Severa zbog pljaškaške privatizacije takođe izgubilo zdravlje a neki i život.

Danas radničke borbe nema i to je prbolem. Mi ćemo tražiti da se Zakon o radu menja jer je donet u interesu stranih ulagača dok se o interesu i pravima radnika nije vodilo računa. Osnovno je da pojedinačnom borbom ne možemo doći do rezultata jer se radnici moraju organizovati. Danas u Srbiji imate 480 sindikata pa se samim tim svaka borba rasplinjava a ljudi eksploatišu. Biće radničke borbe to je zakonitost koju vlasnici kapitala ne znaju. Oni znaju da povećavaju profit na štetu radničke muke a vreme je da se u Srbiji shvati da je radnik stvaralac nove vrednosti i da se mora poštovati. Radnik za adekvatan trud mora da dobije i adekvatnu platu kako bi mladi imali razlog da ostanu u Srbiji, rekao je još Olajoš Nađ dodajući podatak da je na popisu građana Subotice manje za 15.000.