DruštvoAktuelno

19. avgust se obeležava kao Svetski dan humanosti

Svetski dan humanosti obeležava se 19. avgusta, a Ujedinjene nacije ustanovile su ga 2009. godine i od tada se redovno obeležava. Posvećen je sećanju na nastradale u bombaškom napadu na sedište Ujedinjenih nacija 2003. godine u Bagdadu, kada je stradalo 22 ljudi, među kojima je bilo nekoliko humanitarnih radnika.

Crveni krst je organizacija čija misija je da olakšava ljudsku patnju, da pruža pomoć ugroženim licima u slučaju ratnih sukoba, prirodnih, ekoloških ili drugih nesreća, spasava ugrožene živote i zdravlje ljudi i širi znanja o Međunarodnom humanitarnom pravu, preventivno deluje i prosvećuje građane u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i unapređuje humanitarne vrednosti u društvu i u slučaju stanja potreba pruža socijalnu zaštitu i zbrinjavanje. U poslovima koji su usmereni ka ostvarivanju cilja i izvršavanje zadatka deluje u skladu sa osnovnim principima, a to su humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.

“Crveni krst iskazuje humanost samim svojim postojanjem i misijom koja ima za cilj da se ublaži ljudska patnja i pomogne svim ugroženim populacijama. Inače, humanitarni radnici se vrlo često nalaze u tim konfliktnim i kriznim područjima i izloženi su stalnoj opasnosti i dobro je da se ovakav dan obeležava, da se ukaže na to, s obzirom da je prema nekim podacima u poslednjih desetak godina preko četiri hiljade humanitarnih radnika izgubilo život na svojim radnim mestima ili radnom zadatku. Dobro je da postoje ovakvi dani, da se ukaže na to da oni nisu meta već da je njihovo postojanje i bitisanje na takvim prostorima izričito humanitarnog karaktera”, naglašava dr Siniša Trajković, sekretar Gradske organizacije Crvenog krsta.

Subotički Crveni krst broji oko 150 volontera svih generacija, a u toku je Dan omladine Crvenog krsta na kojem su prisutni gosti iz osam gradova. Jedna od tema kampa bila je Međunarodno humanitarno pravo, a ovaj dan i životi tih humanitarnih radnika koji su izgubljeni u kriznim i konfliktnim područjima su upravo zbog grubog kršenja Međunarodnog humanitarnog prava, ističe Siniša Trajković i dodaje da je to bila prilika da se volonterima ukaže na značaj istih i na njihova prava i kao volontera i ulogu u oružanim sukobima koji eventualno mogu nastati.

“Imamo najveću Narodnu kuhinju na teritoriji Vojvodine sa najviše korisnika, najviše punktova za podelu hrane, zatim imamo programe i indirektne vidove pomoći socijalno ugroženima gde pomažemo deci da odu na letovanja, rekreativne oporavke, tu je stalno prisutna podela polovne i nove garderobe koju naši sugrađani i kompanije doniraju Crvenom krstu da bi se dalje distribuirala onima kojima je neophodna, zatim imamo programe za mlade kada smo u Danu humanosti koji se zove “Promocija humanih vrednosti”, koji je namenjen deci uzrasta trećeg i četvrtog razreda osnovne škole. Sprovodimo ga već dve godine, mislim da smo već osam škola na teritoriji grada prošli, on je dugačak i traje nekoliko meseci. Još škola je iskazalo interesovanje za učešće, verovatno u septembru sa početkom školske godine napravićemo Ugovor sa njima i proći program promocije humanih vrednosti”, rekao je Trajković.

Prva pomoć po kojoj je ova organizacija poznata takođe je deo humane priče i u Crvenom krstu ne postoji član omladinske organizacije ili terenske jedinice koji nije prošao osnovnu obuku iz prve pomoći. Dobar deo zaposlenih i volontera prošao je i osnovnu obuku za delovanje u nesrećama, kako bi se u nekim situacijama mogli snaći i pružiti pomoć ugroženima na svaki način.