Za mere aktivne politike zapošljavanja 6,5 milijardi dinara

Za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini opredeljena su sredstva u iznosu 6,5 milijardi dinara, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević, koja je u petak, 28. januara sa direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje Zoranom Martinovićem potpisala Sporazum o učinku NSZ za 2022. godinu. 

Sporazumom su definisani su ciljevi, planovi i aktivnosti NSZ u narednom periodu, koji su u potpunosti u skladu sa Strategijom zapošljavanja, istakla je ministarka Kisić Tepavčević i dodala da Sporazum otvara mogućnost da pre svega mladi ljudi, ali i druge teže zapošljive kategorije, u što kraćem roku pronađu mesto na tržištu rada.

Ona je dodala da je Vlada Republike Srbije, motivisana odličnim rezultatima prošle godine, u 2022. godini izdvojila još veća finansijska sredstva za mere aktivne politike zapošljavanja – 1,3 milijarde dinara više u odnosu na prethodnu godinu, a da je predviđeno da u te mere bude uključeno više od 20.000 ljudi, od kojih je više od 2.000 osoba sa invaliditetom. 

„Ovakve aktivnosti pokazuju da je jasan cilj Vlade Republike Srbije da se unapredi položaj na tržištu rada, pre svega najosetljivijih kategorija stanovništva, da se poveća standard svih građana Srbije i da Srbija ide putem napretka“, istakla je Darija Kisić Tepavčević. 

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je da su se potpisivanjem ovog sporazuma stekli uslovi  za raspisivanje javnih poziva za programe zapošljavanja u 2022. godini i da se poslodavci i nezaposlena lica opredele za neki od programa. „Verujem da ćemo i ove godine biti zahvalan partner poslodavcima i nezaposlenim licima i da ćemo na taj način omogućiti da se slika na tržištu rada i dalje kreće u pozitivnim pravcima i da utičemo na povećano zapošljavanje lica koja se nalaze na našoj evidenciji“, istakao je Martinović.