Radovi na el. mreži u petak (04.03.)

Zbog radova na el. energetskim objektima, bez struje će ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • u Subotici od 09 do 12 časova, u ulicama i delovima ulica Masarikova između br. 100 i 123, Bajnatska između br. 5 i 32, Istarska br. 53 sa okolinom.
  • u Subotici od 09:15 do 09:45, Nikole Demonje, Zorkina između br. 8 i 95, Zapadni Vinogradi br. 373 sa okolinom.
  • u Subotici od 13:15 do 14 časova, Vareška, Niška i deo Kalmana Mešterhazija  i Karađorđevog puta u okolini.
  • na Kelebiji od 10:40 do 11:15, put Edvarda Kardelja br. 276, 288, Graničarska br. 1, Granični prelaz BB.
  • na Kelebiji od 12 do 12:30, deo Josipa Kolumba između Edvarda Kardelja i Artura Munka, Edvarda Kardelja 55, 60 i Artura Munka.
  • u Šupljaku od 08 do 12 časova, Uj šor u okolini novog trafoa.
  • u Gornjem Tavankutu od 08:40 do 09:40, Tavankut između br. 1429 i 1551.
  • na Klisi od 08:30 do 14 časova, Bikovo salaši br. 18, 18/B, 128, Bikovo br. 19, 20, 22, 23, 125, 129, 130/A, Čantavirski put br. 18/A, 21, 126, 128/A.