MUP raspisao konkurs za više od hiljadu budućih policijskih službenika – tridesetoro predviđeno za Suboticu

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 1.100 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Srbije starosti od 18 do 24 godina, sa prebivalištem na teritoriji Srbije (najmanje godinu dana neprekidno), odnosno prebivalište na teritoriji Policijske uprave za koju konkurišu, kaže Dušan Savić, zamenik načelnika odeljenja policije Policijske uprave u Subotici i dodaje:

„Lica koja konkurišu treba da imaju završenu četvorogodišnju srednju školu ili završene osnovne strukovne, odnosno akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta (kandidati koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta da nemaju više od 27 godina), da nisu osuđivani ili kažnjavani, da poseduju vozačku dozvolu B kategorije i da ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti.“ – navodi on.

Takođe, pravo učešća na konkursu ima i lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, uz obavezu da najkasnije do 29. septembra 2023. godine, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije.

„Izbor kandidata obavlja se iz tri dela. Opšti lekarski pregled, kao i specijalistički lekarski pregled koji se obavljaju u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a, dok se kvalifikacioni ispiti koji se sastoji iz provere jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika,  provere psihološkog statusa, bazično-motoričkog statusa i intervjua, obavljaju u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.“ – objašnjava Savić.

Od ukupnog broja polaznika, kako kažu u MUP-u, njih 30 je predviđeno za rad na području Policijske uprave u Subotici.

„Njih 15 će biti angažovano na radnom mestu policajca za potrebe policijskih ispostava na teritoriji Subotice, Bačke Topole i Malog Iđoša, 3 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za potrebe Saobraćajne policijske ispostave za državne puteve 1A reda i 12 polaznika za radno mesto graničnog policajca za potrebe stanica granične policije Tavankut, Subotica i Horgoš.“

Konkurs je otvoren do 11. avgusta, a prijavu sa dokumentacijom kandidati treba da podnesu policijskoj stanici u mestu prebivališta. Prilikom podnošenja prijave, kandidat treba da se izjasni za koje od ponuđenih radnih mesta se prijavljuje na stručno osposobljavanje.