Mala ministarstva u borbi protiv vršnjačkog nasilja

Da nije ministrima lako kao ni zaposlenima u ministarstvima spoznali su učenici OŠ „Đuro Salaj“. Naime, oni su podeljeni po grupama predstavljali po jedno Ministarstvo i imali za zadatak da naprave predloge paketa mera za sprečavanje vršnjačkog nasilja.

Učenički parament svake godine pokeće neke akcije. Prošle godine više smo se bavili  promocijom mentalnog zdravlja, osmislili kutiju poverenja u koju učenici mogu da ubacuju anonimno neki svoj problem sa kojim se susreću, i zatraže pomoć a ove godine učenički parlament je odlučio da se bavi borbom protiv nasilja pa je organizovano  niz aktivnosti, kaže Rada Čelebić, školski pedagog i istakla da je u sklopu projekta „Znanjem protiv nasilja“ održano nekoliko radionica, potom je svakog dana tokom trajanja velikog odmora, demonstrirana jedna nasilna situacija odnosno kako na nju treba odnosno ne treba reagovati a nedelju dana je svako odeljenje od petog do osmog razreda, predstavljajući po jedno Ministarstvo sa svog aspekta izučavalo problem nasilja, oblike istog kao i moguće načine reagovanja, uz podršku svojih odeljenskih starešina.

Ministarstvo informisanja donelo je zaključak da medijski sadržaj nije prilagođen mladima kao i da je uglavnom lošeg kvaliteta.

Mediji uglavnom nude loše sadržaje, a mladi se u medijima pojavljuju samo ako ostvare neke dobre rezultate, izneo je zaključak svog ministarstva, mali ministar za informisanje Veljko Vujadinović, učenik Va razreda dok je malo ministarstvo prosvete radilo sveobuhvatnu analizu nasilja i za svako tražilo adekvatno rešenje.

Uz kratak film, prezentaciju ozbiljni mali ministri sa svojim pomoćnicima predlagali su sa aspekta svog Ministarstva paket mera protiv nasilja a usvojen paket mera naći će se i u akcionom planu škole.

 

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *