Grad dodelio besplatne udžbenike za socijalno ugrožene đake

Povodom obeležavanja Dečje nedelje, Grad je i ove godine dodelio nove komplete udžbenika za 160 dece iz socijalno ugroženih porodica iz romske zajednice, koja nastavu pohađaju u šest subotičkih škola.

 

Svake godine u osnovnim školama u Subotici obrazuje se od 740 do 780 romske dece, a u srednjim školama od 50 do 80 njih, dok vrtić pohađa oko sedamdesetak mališana. Upravo na ovakav način, zajedničkim doprinosom Grada, obrazovnih institucija i nadležnih Zajednica radi se na prevenciji, odnosno sprečavanju napuštanja školovanja i ranog radnog angažovanja Roma.

„Ovo je skroman, ali veoma bitan iskorak podrške inkluziji romskoj zajednici u Subotici, koji je već postao tradicionalan. Lokalna samouprava joj daje podršku u obrazovanju, a u okviru programa „Romacted“ se zajedničkim snagama daje podrška mladima da koriste svrsishodno slobodno vreme. Takođe, pokrenuli smo reaktivaciju romske zajednice u Čantaviru koju smo nazvali “Čišćenje našeg dvorišta” gde po prvi put Romi učestvuju u čišćenju svojih naselja. Korak po korak u okviru lokalnog Akcionog plana, imamo jasnu strategiju, a to je da romska zajednica postane sastavni deo društva” – rekao Stevan Nikolić, koordinator romske Nacionalne zajednice.

Osnovna škola „Matko Vuković“ jedna je od škola koja može da istakne podatak da deca iz romske zajednice koja se upišu kod njih, i završe osmogodišnje obrazovanje, u velikoj meri dalje nastavljaju svoj put u srednjim školama.

„Mi nemamo takozvano ispadanje iz sistema. Značajno je da svako dete ima udžbenike, a ono što je najlepše u svemu ovome je da dete dobije nov udžbenik, da je njegov, da on radi u tom udžbeniku i da ga popunjava, da nije morao prethodno nešto briše. Jedan lep osećaj za svako dete da ima svoj udženik, a to svakako da donosi velike dobitke i rezultate” – rekla je Stevanovićeva.

Član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i Romkinja, Ilija Đukanović, izjavio je da se svake godine u budžetu grada, u okviru budžeta socijalne i dečje zaštite, opredele sredstva za unapređenje položaja romske zajednice u Subotici i da je ove godine za program „Prevencija napuštanja školovanja“ opredeljeno 800.000 dinara.

„Ovo je svake godine redovna aktivnost u okviru budžeta, usklađena je i sa „Romacted“ , drugom fazom programa. Grad Subotica nastavlja da podržava romsku zajednicu u našem gradu u cilju poboljšanja njihovog položaja u oblasti obrazovanja, ali i zapošljavanja, stanovanja, kulture i socijalne i dečje zaštite“ – istakao je Đukanović.

Osim u školi „Matko Vuković“, udžebenici su dodeljeni i učenicima u školama „Sečenji Ištvan“, „Đuro Salaj“, „Jovan Jovanović Zmaj“, kao i osnovnim školama „Hunjadi Janoš“, u Čantaviru, i „Vuk Karadžić“, u Bajmoku.

Komentari: 1

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *